De werkwijze

Speltherapie kan worden ingezet op advies van een leerkracht, huisarts of een andere professional. Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen, een verwijsbrief is niet nodig.

Van intake tot behandeling

Wat is het levensverhaal van het kind, waar loopt hij of zij tegenaan? Tijdens het intakegesprek bespreken we de problemen in afwezigheid van het kind. Gescheiden? In het belang van het kind wordt ernaar gestreefd om beide ouders bij de behandeling te betrekken. Eventueel wordt er in overleg aanvullende informatie opgevraagd bij de leerkracht of bij de huisarts.

Na de intake volgen er drie spelobservaties. Het doel is om de problematiek helder te krijgen en te bepalen op welke wijze speltherapie ingezet kan worden. De therapie gaat op basis van vertrouwen, het is dan ook belangrijk dat er een klik is tussen het kind en de speltherapeut. Als zowel het kind als de ouders instemmen met de behandeling, wordt de speltherapie opgestart.

Spelen op de speelzolder

De ervaring leert dat het belangrijk is voor het kind en het proces dat er regelmaat zit in de afspraken. Het kind speelt dan ook wekelijks, op een vast tijdstip op de speelkamer . Een sessie duurt 45 minuten en de ouders zijn hierbij niet aanwezig. Het aantal benodigde behandelingen varieert, voorafgaand aan de behandeling wordt er een inschatting gemaakt.

Samenwerking met de ouders

Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de behandeling van het kind. Na iedere vijf spelsessies vindt er een evaluatie plaats, aanvullend krijgt u adviezen om beter af te kunnen stemmen op de behoefte van het kind. Wat kun je als ouders doen? Open communicatie is daarbij essentieel. Anderzijds is het belangrijk om de therapeut van informatie te voorzien, voorafgaand aan de afspraak.

Vertel je verhaal op jouw eigen wijSe

Speltherapiepraktijk De Gouden Poort

Carla Regter

Wilhelminalaan 1, Purmerend

06-23214483

carla@speltherapiepraktijkdegoudenpoort.nl

 

Ja, neem contact met mij op

14 + 14 =

Pin It on Pinterest